QMV giới thiệu hệ thống Blackbox Trading

QMV vừa giới thiệu hệ thống “BlackBox Trading,” một công cụ hỗ trợ Hội viên QMV, dựa trên nguyên lý “Hộp đen.” Hệ thống này, được thiết kế để phân tích sự biến động của dòng tiền và cổ phiếu, cho phép nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành vi thị trường thông qua các chỉ số BBA và BBZ.

BlackBox Trading sử dụng một mô hình mô phỏng hành vi giao dịch của các nhà đầu tư tiêu biểu để dự báo các quyết định mua hoặc bán trong các chu kỳ thời gian khác nhau. Các chỉ số được chuẩn hóa trong khoảng 0 đến 100, giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích xu hướng thị trường.

Đáng chú ý, BlackBox Trading hỗ trợ các chiến lược đầu tư linh hoạt, theo xu hướng và ngược xu hướng. Công cụ này không chỉ hữu ích trong giao dịch ngắn hạn, mà còn có khả năng cung cấp thông tin quý giá cho các quyết định đầu tư dài hạn, nhất là khi các chỉ số dài hạn và ngắn hạn cùng hội tụ, tạo ra một sự ổn định tiềm năng trong thị trường.