QMV chính thức đưa bộ lọc cổ phiếu nâng cao vào hoạt động

QMV hân hạnh giới thiệu Bộ Lọc Cổ Phiếu Nâng Cao, một công cụ độc đáo dành riêng cho hội viên của chúng tôi. Bộ lọc này cung cấp góc nhìn toàn diện để tinh chỉnh và cá nhân hóa danh mục đầu tư của bạn. Các bộ lọc dựa trên:
– Chu Kỳ Kinh Tế: Phân loại cổ phiếu dựa trên các đặc điểm ngành, ngành được quan tâm nhiều nhất, ngành có nhiều cổ phiếu tăng, ngành có tỷ lệ cổ phiếu tăng nhiều, ngành tăng nhiều theo tỷ lệ phần trăm và ngành có dòng tiền vào nhiều.
– Doanh Nghiệp: Tìm hiểu về các đặc điểm của doanh nghiệp qua mô hình kinh doanh, kết quả hoạt động, định giá và chất lượng cổ phiếu.
– Phân Tích Kỹ Thuật: Sử dụng các tín hiệu kỹ thuật để hỗ trợ quyết định mua bán.
– Mô Phỏng Thị Trường: Mô phỏng các giai đoạn thị trường khác nhau từ tích luỹ tích luỹ, tăng nghi ngờ, tăng, tăng mạnh, phân phối, điều chỉnh đến giảm, giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường.

Với hơn 1800 cổ phiếu từ toàn bộ thị trường, bộ lọc nâng cao cho phép nhà đầ tư tùy chỉnh danh mục đầu tư theo những tiêu chí mong muốn. Giờ đây, việc phân tích và quan sát tín hiệu từ cổ phiếu trở nên dễ dàng và tập trung hơn.