Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, QMV quan tâm tới các hoạt động cộng đồng. Việc duy trì các hoạt động thường xuyên thông qua chương trình bình luận chứng khoán bình dân “Bia hơi vỉa hè” hàng tuần và cập nhật hàng ngày các báo cáo về tình hình thị trường tại các trang mạng xã hội của QMV là những ví dụ về mục tiêu xã hội mà QMV hướng tới. Bên cạnh đó, QMV cũng tài trợ hoạt động cho Thư viện Habibi, một thư viện cộng đồng phục vụ trẻ em có nhu cầu đọc sách, truyện bằng Tiếng Anh. Thư viện được mở từ tháng 7/2019 và hiện tại có hai địa điểm tại Hà nội.

Nếu bạn nhận thấy các hoạt động cộng đồng của QMV là có ý nghĩa, bạn có thể đi cùng và hỗ trợ QMV bằng cách gắn QMV là người giới thiệu khi bạn mở các tài khoản giao dịch chứng khoán tại các CTCK mà QMV có quan hệ đối tác. Việc hỗ trợ này không có bất kỳ ảnh hưởng nào với bạn so với việc bạn không làm gì bởi vì các CTCK sẽ trích lại một phần phí môi giới chứng khoán của họ cho QMV chứ không lấy thêm của bạn.

Trước khi bạn quyết định, QMV đưa ra một số nguyên tắc chính như sau:

  • QMV sẽ sử dụng tiền phí hoa hông môi giới để phát triển dự án Thư viện Habibi và các hoạt động cộng đồng khác.
  • QMV không khuyến khích bạn chuyển đổi ID. QMV chủ yếu muốn sự trợ giúp của nhóm các bạn mở mới tài khoản.
  • Việc mở tài khoản và gắn ID đối tác của QMV không dẫn tới bất kỳ quan hệ tư vấn đầu tư, tài chính hay pháp lý nào giữa QMV và bạn. Các bạn là các khách hàng trực tiếp của các CTCK.

Cám ơn các bạn đã quan tâm tới QMV, dù các bạn quyết định đồng hành hay không đồng hành trong chương trình này.

FB fanpage: https://www.facebook.com/qmvgroup

FB Group: https://www.facebook.com/groups/quatmanhvao

YouTube: https://www.youtube.com/@quatmanhvao

Thư viện Habibi: https://www.facebook.com/HanoiHabibiLibrary

Danh sách các CTCK có quan hệ hợp tác với QMV:

AIS Mở tài khoản rồi điền ID người giới thiệu A26F (NTL). Liên hệ hỗ trợ: Hằng: SĐT/Zalo 0963583392).
ABS Mở tài khoản rồi chọn tôi có người giới thiệu và điễn mã: QMVABS. Liên hệ hỗ trợ: Đỗ Thành Trung, SĐT 0934331116.
BSC Mở tài khoản rồi chọn chuyên gia tư vấn, điền: 0036 (Nguyễn Thị Thủy)
HSC Mở tài khoản rồi điền mã giới thiệu: 2200 (Hoàng Tú Hiếu). Liên hệ hỗ trợ: Ngô sỹ Hoàng SĐT 0984145779.
KIS Mở tài khoản rồi theo hướng dẫn điền ID nghia.tt. Liên hệ hỗ trợ: Thái Nghĩa SĐT 0908397764.
Maybank Mở tài khoản rồi điền ID người giới thiệu ID 8029 – (NTL). Chuyên viên tư vấn – Khánh Linh.
MBS Mở tài khoản rồi theo hướng dẫn. Nếu cần điền mã người giới thiệu 069966
Mirae Asset Mở tài khoản rồi theo hướng dẫn. Nếu cần điễn mã người giới thiệu FA51456 (QTH). Liên hệ hỗ trợ:  Ms. Liên SĐT 0945357641
Rồng Việt Mở tài khoản rồi điền ID chuyên viên tư vấn 001737 (Trần Quốc Thắng) và nhập số tài khoản người giới thiệu: C627722 (NTL)
SSI Mở tài khoản rồi điền mã nhân viên tư vấn: 1294. Liên hệ hỗ trợ: Dương Khánh Linh SĐT 0963943101
TCBS Mở tài khoản rồi theo hướng dẫn sẽ hiện ra người giới thiệu Hà Văn Cường (105C378423).
VNDirect Mở tài khoản rồi điền mã người giới thiệu: 0001143514. Liên hệ hỗ trợ: Nguyễn Huy Hoàng SĐT/Zalo 0984579688 Discord hoangnh1
VPBankS Mở tài  khoản rồi theo hưỡng dẫn, chọn người giới thiệu và điễn mã số: 116C566688 (NTL). Liên hệ hỗ trợ: Hồng Lê SĐT 0977994795.
VPS Mở tài khoản rồi điền ID người giới thiệu C001 (QTH)