Dự án đầu tư theo nhóm QMV
Phân tích cổ phiếu
VHM
CTCP Vinhome
Ngành: Bất động sản
Mã ngành: 1234
Giá hiện tại: 84.000
KLGD 2.000.000
Cao 52 tuần: 100.000
Thấp 52 tuần: 70.000
Cổ tức: 6000
Chỉ tiêu tài chính 2017 2018 2019 2020 4 quý
Lợi nhuận sau thuế 10.300.000 4.500.000 45.000.000 1.000.000 100.000.000
Lợi nhuận trước thuế 230.000.000 10.200.000 100.000.000 1.000.000 100.000.000
Lợi nhuận trước thuế và lãi 100.000.000 100.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000
Doanh thu ròng 100.000.000 1.002.000.000 100.000.000 10.030.000 10.000.000
Vốn chủ sở hữu 230.000.000 3.430.000 1.000.000 10.003.000 1.000.000
Vps 10.230.000 100.000.000 1.000.000 10.030.000 1.000.000
Chất lượng doanh nghiệp
Sủ dụng tài sản hiệu quả 4
Khả năng sinh lời 4
Đòn bẩy tài chính 5
Thanh khoản 3
Thị trường định giá 3
Tổng điểm 2
Phân nhóm
Nhóm ngành 2
Nhóm có dòng tiền 2
Hạng cổ phiếu 2
Diễn biến giá 6/12 tháng
Định giá PE
80.000 - 100.0000
Định giá PB
80.000 - 100.0000
Định giá CB
79.000
Xuật hiện các tín hiệu sàng lọc
Nổi bật trong phiên 3 ngày gần nhất
Từng tín hiệu của Bot scanner 3 ngày gần nhất
Từng tín hiệu của Bot scanner 3 ngày gần nhất
Từng tín hiệu của Bot scanner 3 ngày gần nhất
Từng tín hiệu của Bot scanner 3 ngày gần nhất
Từng tín hiệu của Bot scanner 3 ngày gần nhất
Từng tín hiệu của Bot scanner 3 ngày gần nhất
viVietnamese