QMV đưa vào sử dụng hệ thống Blackbox cho ngành và cổ phiếu

QMV chính thức đưa vào sử dụng Hệ Thống BlackBox Trading cho ngành và cổ phiếu. Hệ thống này, được thiết kế để đánh giá sự biến động của dòng tiền và cổ phiếu, hỗ trợ nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành vi thị trường.

Các chỉ số BlackBox (BB) như BB ngành, dòng tiền, chỉ số tiền và cổ phiếu, tiền và theo chu kỳ, đều được tích hợp trong hệ thống này, mang lại khả năng phân tích chi tiết đối với từng cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể dễ dàng tra cứu thông tin từng ngành và cổ phiếu, giúp nâng cao việc ra quyết định đầu tư linh hoạt.

Việc áp dụng Hệ Thống BlackBox Trading không chỉ đánh dấu một bước phát triển của QMV trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm không ngừng mà còn là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ quyết định cho hội viên. Đây là một bước tiến quan trọng, đồng thời khẳng định cam kết của QMV trong việc đem lại giá trị gia tăng cho hội viên.