CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

TI.PHAM , Mã CP: HPC Định giá : 61,000-80,000′ Khuyến nghị: Giữ; Phương Pháp : Dòng tiền- Kỹ Thuật
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Sau hơn một năm tăng trương nóng , với tốc độ tăng trưởng mã CP  gần 350%( từ 12,600- giá hiện  tại) – tham chiếu trên tradingview.
Xét theo sóng Ellilott, kể từ lúc lên sàn đến h cơ bản chu kì tăng giá gồm 5 sóng chéo mở rộng của HPG  cơ bản sắp hoàn thành, chúng ta sẽ thấy tiếp theo là giai đoạn điều chỉnh giảm giá tương đối.
Mục tiêu giá lúc này có thể là 60,000/CP ( sóng 5=1 .618 sóng 3 =61K hoặc cũng có thể 80,000/CP( sóng 5 = 2.168 sóng 3 ) Xét về động lượng( RSI) và khối lương( AO) ta thấy xu hướng hiện tại là phân kì âm.Khối lượng tham gia mua bán  giảm dần đều. Xét về mẫu hình mô hình đây là mô hình nêm tăng theo xu hướng tăng, đây là mô hình đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hương giảm. Xét theo 36 mẫu hình kỹ thuật phổ biến nên biết của QMV thì đây là  Mẫu hình QMV số 15 tin cậy cao.