Technical View – 15h-07/07/2022

Đóng phiên 7/7: VNINDEX 1166.48đ / +16.87đ. Thanh khoản 9,000 tỷ (thanh khoản THẤP hơn tương đối so với trung bình 20 phiên)

Diễn biến:

  • Các cổ phiếu có nhịp phục hồi nhẹ trong toàn phiên
  • Nhóm cổ phiếu trụ là nhóm giữ cho điểm số tăng

Đánh giá: VNINDEX trong tình thế không rõ xu hướng. Đáy 1160 đã vá lại nhưng thanh khoản thấp thể hiện lực cầu rất yếu. Cây nến hôm nay có chân nến chạm hỗ trợ và râu nến chạm kháng cự ngắn. Do đó chưa thể khẳng định được xu hướng tiếp diễn của VNINDEX là tăng hay giảm. Trên đồ thị ngày, có thể nhận định sớm là có phân kỳ dương giữa RSI và đường giá. Để giao dịch an toàn, chúng ta cần 1 phiên phá cản chéo để xác nhận xu hướng tăng.

Phương án hợp lý giai đoạn này: cầm tiền – đứng ngoài quan sát và không giải ngân khi cơ hội chưa thực sự rõ ràng.

Chúc gia đình QMV giao dịch thành công.

Image