POM – THÉP – Góc nhìn phân tích kỹ thuật: GÓC NHÌN DÀI HẠN
  • Cung cầu, khối lượng, hỗ trợ kháng cự, xu hướng (P4T1): Sau khi đạt cao trao, tạo đỉnh cao mới POM đã bắt đầu xu hướng điều chỉnh, dưới góc nhìn kỹ thuật, liệu lúc này chúng ta nên nắm giữ POM (những mã CP thép lâu dài). Mặc dù giá mất gần 70% giá trị từ đỉnh (giảm từ 21 xuống 12) nhưng ta có thể thấy rằng lực bán của POM rất yếu, cao trào là ngày 16/08, bên mua đã có hành động đó là môt thân nến tốt, khối lượng tương xứng, báo hiệu rằng gió đã đổi chiều.
  • Mẫu hình nến (P4T2): Diễn biến các phiên cuối tháng 7 và đầu tháng 9, chúng ta thấy sự tích cực của phe mua, đặc biệt là 2 phiên 17/08 và phiên hôm nay, 2 cây nên bullish cùng với khối lượng vượt trội. kỳ vọng chu kì tăng giá tiếp diễn.
  • Các chỉ số kỹ thuật (P4T3): Chúng ta có thể nhìn rõ nhất ở khung Tuần, RSI chạm vùng 40 và tạo điểm uốn (bullish tiếp diễn).
  • Mẫu hình kỹ thuật (P4T4): Giá phá kháng cự giảm tiếp tục đi lên.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: Chúng ta có thể nắm giữ lâu dài hay T+ đều được (tôi khuyên chúng ta nên nắm giữ lâu dài, POM và những mã thép khác). Mở vị thế mua với giá hiện tại Vùng giá dừng lỗ: 14 Target: 28- 30++ < Ti.pham – Team PTKT. QMV>