Mời bạn tham gia QMV – Cộng đồng

Bạn là nhà đầu tư mới?

Bạn chưa tự tin để ra quyết định?

Bạn muốn tìm hiểu về kiến thức và kinh nghiệm chứng khoán?

Nếu bạn trả lời “Có” cho những câu hỏi trên, bạn có thể tham gia Cộng đồng QMV – là cộng đồng trao đổi kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cho những người mới, ít kinh nghiệm và muốn gắn bó với thị trường chứng khoán lâu dài, trên nền tảng Discord.

Dự án xã hội “Cộng đồng QMV” do chính những thành viên của Dự án “Đầu tư theo nhóm QMV” đề xuất sáng lập trên tinh thần người đi trước giúp người đi sau. Tiếp theo sau sự trưởng thành của những thành viên “Dự án Đầu tư theo nhóm QMV”, bằng sự trận trọng những kiến thức và giá trị mà QMV mang lại, giờ đây các thành viên QMV đã cùng nhau làm một việc có ý nghĩa hơn: “pay it forward – giúp người đi sau”. Đặc biệt hơn, TS. Quách Mạnh Hào sẽ bảo trợ hoạt động cho Cộng đồng QMV.

Bạn có thể tham gia bằng cách quét mã QR trong hình, sẽ dẫn bạn tới Cộng đồng trên Discord, hoặc theo đường link này. Bạn sẽ thấy mọi thứ mới chỉ bắt đầu, các bạn sẽ cùng các thành viên Đầu tư theo nhóm QMV xây dựng nên nó bằng chính sự quyết tâm của bạn.

Cộng đồng QMV phù hợp nhất với người mới, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức. Tôn chỉ của Cộng đồng QMV là cùng nhau làm giàu thêm kiến thức, không phím hàng, ai chưa biết gì thì hỏi, ai biết thì trả lời, với sự bảo trợ chuyên môn của “Dự án đầu tư theo nhóm QMV”.

 

Tìm hiểu thêm về dự án tại:

Fanpage facebook

Group facebook 

Youtube channel