Chiến lược thị trường ngày 12/09/2021

Chào mọi người, bộ phận Chiến lược thị trường gửi mọi người bản tin Chiến lược thị trường ngày 12/09/2021. Bản tin lần này có những đánh giá về các sự kiện kinh tế vĩ mô trong tuần, nhận định về xu hướng của thị trường sắp tới. <Võ Minh Chiến>

Market_Strategies_12092021