Technical View – 11/7/2022

Đóng phiên 8/7: VNINDEX 1171.31đ / +4.83đ. Thanh khoản 10,400 tỷ (thanh khoản THẤP hơn tương đối so với trung bình 20 phiên) Diễn biến:
– Các cổ phiếu có nhịp phục hồi nhẹ trong toàn phiên
– Nhóm cổ phiếu trụ là nhóm giữ cho điểm số tăng Đánh giá: VNINDEX trong xu thế hồi phục và có thể coi đây là sóng hồi của xu hướng giảm. Trên đồ thị ngày, đường giá và RSI đã tạo ra phân kỳ dương. Phía trước có 2 cản chéo (đường cam và đường xanh). Nếu gặp 2 đường cản này, VNINDEX có thể giảm giá.
Có 2 kịch bản có thể đưa ra như sau:
1 . VNINDEX gặp cản chéo và đảo chiều để đi xuống. Quá trình hồi phục thất bại. Ước lượng khi gặp cản chéo, VNINDEX có thể đạt 1180 điểm.
2. VNINDEX phá 2 cản chéo và đi lên. Như vậy, kịch bản này chỉ an toàn nếu VNINDEX phải vượt qua được đỉnh gần nhất, 1220 điểm. Khi mọi thứ không rõ ràng, thì việc giải ngân ở thời điểm này phải đạt 2 điều kiện: 1 là phải mua đúng đáy, 2 là phải mua đúng cổ.
Cả 2 điều kiện này đều rất khó, thường là gặp may. Các thông tin về lãi suất sẽ phần nào ảnh hưởng tới thị trường chung và việc rút tiền của SBV sẽ ảnh hưởng lớn đến thanh khoản. Sau phiên tăng điểm kém chất lượng hôm qua với thanh khoản suy giảm, những phiên phục hồi cũng chỉ là sóng hồi ngắn trước khi tiếp tục dò đáy mới.
Phương án hợp lý giai đoạn này: cầm tiền – đứng ngoài quan sát và không giải ngân khi cơ hội chưa thực sự rõ ràng. Chúc gia đình QMV giao dịch thành công