Báo cáo kinh tế – thị trường 23/01/2022

Tải file tại đây: Kinh_te_thi-truong_QMV_23012022