Báo cáo dòng tiền thị trường 08/12/2022

qmv_baocaodongtien_0912

1. Thị trường có một phiên giao dịch cuối tuần biến động lớn với độ rộng cân bằng, biên độ giao dịch lên tới 19.82 điểm nhưng cuối phiên chỉ số VNINDEX tăng nhẹ 1.28 điểm.
2. Dòng tiền thông minh cho thấy việc tiếp tục rút ra khỏi nhóm An toàn 1 trong khi tham gia mạnh nhóm Rủi Ro/Trung tính. Chỉ số tham lam tiếp tục tăng 1.06% cho thấy nhà đầu tư trên thị trường tiếp tục ưa thích các nhóm cổ phiếu có tính chất rủi ro cao nhưng cho lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn. 

3. Nhóm ngành Điện nước, Xây dựng/xây lắp, hàng không trở khách, dịch vụ vận tải là những ngành có dòng tiền tham gia mạnh nhất. Trong khi đó, dòng tiền rút ra khỏi nhóm Bất động sản, thực phẩm, dầu khí, Y tế, Hóa chất nhiều nhất.
4. Dòng tiền thoát ra khỏi nhóm cổ phiếu An toàn 1 như VIC VHM VNM VCB MSN.
Nhóm An toàn 2 với nhiều cổ phiếu vẫn giữ được dòng tiền tốt như VEA, VJC, FPT, GVR ACB. 

Nhóm Trung tính với các cổ phiếu HVN EIB REE, CEO, VCG, PC1 BWE là những cổ phiếu được dòng tiền tham gia mạnh nhất Trong khi đó dòng tiền tiếp tục thoát ra khỏi NVL DCM SHB PVS VCI…
Nhóm Rủi ro có TCM là phiên thứ 2 dòng tiền tham gia đột biến, cùng với đó là HBC FCN DRH KSB BCC… 

Khối ngoại tiếp tục có 1 phiên mua ròng mạnh tới 446.94 tỷ.
Trong đó, HPG 114.64b, STB 71.25b, CTG 50.12b, VHM 39.82b SSI 30.94b là những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.