Báo cáo dòng tiền thị trường 07/12/2022

Chỉ số VNINDEX đóng cửa trên ngưỡng hỗ trợ 1040 – đỉnh tháng 11.
Chỉ số Phái sinh đóng cửa 1053 – tăng đột biến 12 điểm so với trước ATC.

Chỉ số tham lam tiếp tục giảm 2.71%. Dòng tiền thông minh cho thấy rằng việc giảm điểm của chỉ số tham lam chủ yếu do dòng tiền rút ra khỏi dòng Rủi ro và Trung tính 2. Trong khi đó chỉ số An toàn lại xanh nhẹ cho thấy dòng tiền đang có sự luân chuyển từ nhóm Rủi ro sang An toàn.

Chỉ số An toàn xanh nhẹ chủ yếu do dòng tiền thông minh tham gia cổ phiếu VIC tăng đột biến 28%

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 1k tỷ, tập trung vào họ VIN (VIC,VHM), STB SHB và HPG. Trong khi đó bán ra VCB/36.24b, GAS/14.83b, VRE/14.1b

qmv_baocaodongtien_0712