BÁO CÁO DÒNG TIỀN THỊ TRƯỜNG 06/12/2022

Đánh giá qmv_baocaodongtien_0612

Thị trường bán mạnh cả 3 nhóm An toàn/Trung tính/Rủi ro, nhưng chỉ số tham lam lại giảm 1.3%. Như vậy, dòng tiền có xu hướng rút ra khỏi dòng Rủi ro mạnh nhất, trong khi dòng tiền có xu hướng rút ra khỏi dòng An toàn yếu hơn. Có lẽ đây là điểm tích cực nhất trong phiên giao dịch 06/12.

Dòng tiền thông minh tham gia mạnh nhất nhóm Thủy sản, Nông nghiệp và Hóa chất. Trong khi đó Dòng tiền thông minh lại rút ra khỏi nhóm Dịch vụ tài chính, chứng khoán, thép.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 782 tỷ. Cổ phiếu SSI, VHM, VIC, CTG và STB là những mã được mua ròng nhiều nhất.