Bản tin technical view 17/11/2022

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Đóng phiên 16/11/2022 Chỉ số VNINDEX tăng 3.4%, đóng cửa ở mức 942.9 điểm. KLGD tăng mạnh 37% so với phiên liền trước và  tăng 35% so với trung bình 10 phiên.

Dòng tiền vào mạnh nhất  3 ngành Chứng khoán, hoá chất, dịch vụ tài chính. Đáng chú ý, quan sát  dòng tiền bắt đầu vào ngành Chứng khoán .

Dòng tiền vào yếu nhất 3 ngành Truyền thông, thực phẩm đồ uống, Du lịch và giải trí.  Ngành du lịch giải trí là ngành có dòng tiền vào mạnh từ đầu tuần. Các nhà đầu tư đang có dấu hiệu chốt lãi ngành này với giao dịch T+.

Cả 3 chỉ số An toàn/Trung tính/Rủi ro đã tạo điểm uốn đi lên và chỉ số tham lam thị trường đi xuống. Điều này cho thấy thị trường đang mua  mạnh cả 3 nhóm dòng tiền và nhóm an toàn đang được mua mạnh nhất  hàm ý thị trường đang  tích cực trong ngắn hạn, 

Kết luận:  Thị trường có một phiên giao dịch tích cực với KLGD tăng mạnh so với phiên liền trước và so với trung bình 10 phiên .Thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục ngắn hạn. Quan sát diễn biến dòng tiền  quay trở lại nhóm dòng tiền An toàn sẽ củng cố lập luận này.

Đánh giá kỹ thuật: 

Trên khung thời gian D1 (khung ngày), VNINDEX xuất hiện mẫu hình nến

Marubozu  với KLGD tăng mạnh  so với phiên liền trước và tăng hơn so với trung bình 10 phiên. Như vậy, phân tích cung cầu giá lượng thị trường đang có sự thay đổi về tâm lý và chưa xác nhận được cấu trúc thị trường.

  vTechnical_View_IR_1611Trên khung thời gian M15. Mở phiên chỉ số mở gap-down và bên bán tiếp tục bán mạnh và bên mua tham gia mua rất tốt. Khối lượng giao dịch lớn vẫn ở phần nửa dưới cây nến, phần nửa trên cây nến có KLGD nhỏ hơn. Nó cho thấy tăng là đang có sự tiết cung và có sự thay đổi về tâm lý nhiều hơn. 

Hỗ trợ gần nhất: 910+- (fibo 0.786)

Kháng cự gần nhất: 960+-(fibo 0.5)

Kết luận: Thị trường đang có dấu hiệu tích cực với KLGD lớn . Nhưng có dấu hiệu sự tiết cung. Thị trường có thể tạo biên độ giao dịch sideway. Cần quan sát thêm diễn biến thị trường để xác định rõ xu hướng giao dịch tiếp theo.