Đóng phiên 25/10/2022 Chỉ số VNINDEX tăng 1.17% đóng cửa ở mức997.70 điểm, KLGD [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 18/10/2022, Chỉ số VNINDEX tăng 1,15% đóng cửa ở mức [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 16/10/2022, chỉ số VNINDEX giảm 0,97% đóng cửa ở mức [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 14/10/2022, chỉ số VNINDEX tăng 1,03% đóng cửa ở mức [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 13/10/2022, chỉ số VNINDEX tăng 1,56% đóng cửa ở mức [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 12/10/2022, chỉ số VNINDEX tăng 2,84% đóng cửa ở mức [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 11/10/2022, chỉ số VNINDEX giảm 2,48% đóng cửa ở mức [...]

  Đóng phiên giao dịch ngày 10/10/2022, chỉ số VNINDEX tăng 0,63% đóng cửa ở [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 07/10/2022, chỉ số VNINDEX giảm 4,39% đóng cửa ở mức [...]

Đóng phiên giao dịch ngày 06/10/2022, chỉ số VNINDEX giảm 2,69% đóng cửa ở mức [...]
viVietnamese