Đóng phiên 19/7: VNI đóng cửa 1176đ. Giảm 2.76đ (Thanh khoản 11,233 tỷ , tương [...]

Đóng phiên 11/7: VNI đóng cửa 1155đ, giảm 16đ (-1,37%). Thanh khoản 11,445 tỷ (ngang [...]

Dow     31,037.88      +69.86(0.23%) Nasdaq   11,361.83       +39.61(0.35%) SP [...]

Đóng phiên 7/7: VNINDEX 1166.48đ / +16.87đ. Thanh khoản 9,000 tỷ (thanh khoản THẤP hơn [...]

Dow     31,037.88    +69.86(0.23%) Nasdaq    11,361.83      +39.61(0.35%) SP [...]

Chúng tôi cho rằng những tin tức trên thế giới không có gì mới và phần nhiều [...]

Dow          [...]
viVietnamese