Bao_cao_chien_luoc_thi_truong_QMV_19122021 [...]

20211219_QMV_Chien_luoc_gia_tri [...]

– Trên biểu đồ khung tuần, giá cao nhất là 1487 trước khi đóng nến tuần [...]

Quan điểm kinh tế Nền kinh tế đang ở giai đoạn hồi phục và tăng trưởng. GDP [...]

– Trên biểu đồ khung tuần, nến tuần là một cây nến rút chân với bóng [...]

Bao_cao_Chien_luoc_Thi_truong_QMV_05122021 [...]

– Trên biểu đồ khung tháng: tháng 10, Vnindex khớp 15 tỷ cp và tăng 102 điểm; [...]

– Phiên ngày 1/12, VNINDEX đóng nến 1485.16, tăng 6.75 điểm tương đương 0.46%. [...]

Quan điểm kinh tế Nền kinh tế đang ở giai đoạn hồi phục và tăng trưởng. GDP [...]

Bao_cao_Chien_luoc_Thi_truong_QMV_28112021 [...]
viVietnamese